სამედიცინო პორტალი

სამედიცინო პორტალი

ფსიქოლოგი

თინათინ მიშველიძე

 


ფსიქოლოგი

საშუალო განათლება:

ქ.თბილისის №154 საჯარო სკოლა (1989-1998)
ქ.თბილისის ნიჭიერთა სკოლა „სასწავლო აკადემია“(1998-2000)
უმაღლესი განათლება:
ქ.თბილისის ივ.ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფსიქოლოგიის ფაკულტეტი. ბაკალავრი (2000-2004)
ქ.თბილისის ივ.ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი. კოფლიქტების ანალიზისა და მართვის მიმართულება მაგისტრი (2005-2008)
ქ.თბილისის ივ.ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი. ფსიქოლოგიის მიმართულება -დოქტორანტი (2009)
სამუშაო გამოცდილება:
2001-2003 წწ.-ში მუშაობდა ფსიქოლოგ-კონსულტანტად უმაღლესი ლიგის სპორტულ გუნში
2002-2003 წ.წ.-ში მუშაობდა სოციოლოგიური კვლევევბის ინტერვიუერად, შემდეგ კი ხელმძღვანელად
2005-2007 წ.წ.-ში ქ.თბილისის საკრებულოსა და მერიის აპარატის სხვადასხვა სამსახურებში წამყვან სპეციალისტად
2008 წ. დევნილთა სახმარების საინიციატივო ჯგუფში ფსიქოლოგად
2009 წ.-დან დღემდე მუშაობს „დავით გაგუას კლინიკაში“ ფსიქოლოგად.
თემები, კონფერენციები:
2001 და 2002 წლებში მიღებული აქვს მონაწილეობა სტუდენტურ სამცნიერო კონფერენციებში
ჩატარებული აქვს რამოდენიმე კვლევა ფსიქოლოგიის სხვადასხვა დარგის ფარგლებში.
შესრულებული აქვს სამაგისტრო ნაშრომი: „კონფლიქტის ხასიათი ღია და დახურულ საზოგადოებაში“
ამჯერად მუშაობს სადისერტაციო ნაშრომზე: „ოჯახური ურთიერთობების გავლენა იდიოპათიურ უშვილობაზე“

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

BannerRight7Colomn_8

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4